Spolek dermatologických pacientů DEPA

Nezisková organizace pacientů s kožními nemocemi a jejich příznivců (zapsaný spolek).

Posláním Spolku DEPA je:

  • bezplatné poskytování informací, poradenství, vzdělávání pacientů s kožními nemocemi, jejich rodinných příslušníků a osob pečujících,
  • poskytování objektivních a vědecky podložených informací o možnostech léčby, prevence a snížení rizik onemocnění,
  • zastupování zájmů svých členů, dalších osob s příslušným kožním onemocněním a osob jim blízkým v oblasti zdravotní péče (úhrady ze zdravotního pojištění, revizní a posudkoví lékaři, zdravotní pojišťovny),
  • ochrana práv a zájmů pacientů (zdravotní právo, sociální péče, invalidní důchody, pracovní zařazení);
  • sdílení informací mezi pacienty, informování odborné i laické veřejnosti, spolupráce s dalšími pacientskými organizacemi v ČR i v zahraničí, spolupráce s odbornými organizacemi, s firmami v oblasti kožního lékařství a kosmetiky.

 

Činnost Spolku DEPA zahrnuje:

  • sdílení informací prostřednictvím sociálních sítí (informační portál www.de-pa.cz, facebook aj.)
  • pořádání seminářů, tiskových konferencí, sportovních a kulturních akcí, rekondičních a přímořských pobytů.
  • bezplatné on-line poradenství (poradna lékaře).

Těšíme se na další náměty k činnosti Spolku DEPA!

Odborná garance Spolku DEPA:

Česká akademie dermatovenerologie

Dermatologie Prof. Hercogové s.r.o.